Bài tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Bạn đang xem bài viết Bài tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Trường THPT Lê Văn Tám.!

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Ta cùng máu thịt với Nhân dân - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức – Ảnh: GIA HÂN

Sáng 2/3, sau phần công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng.

Với sự tán thành của đa số đại biểu, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết, 487/488 đại biểu biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Ta cùng máu thịt với Nhân dân - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước – Ảnh: GIA HÂN

10h, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiến lên bục thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức

Video đầy đủ lễ tuyên thệ nhậm chức của đồng chí Võ Văn Thưởng

Dưới lá cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phấn đấu hoàn thành vai trò mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước trước Quốc hội. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Sau đó, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đọc diễn văn nhậm chức.

Xem thêm thông tin về Chủ tịch Võ Văn Thưởng tại:

Con ông Võ Văn Thưởng là ai? Tiểu sử Mr. Võ Văn Thưởng và cháu Võ Văn Kiệt

Trong diễn văn nhậm chức, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm trao cho ông cơ hội phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước.

Ông bày tỏ cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giới thiệu ông giữ chức vụ này.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Ta cùng máu thịt với Nhân dân - Ảnh 4.

Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – Ảnh: GIA HÂN

Đó là một vinh dự lớn, một trách nhiệm rất nặng nề đối với ông. Ông bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí hứa sẽ luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí nhấn mạnh, đời đời biết ơn những hy sinh, công lao to lớn của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào Việt Nam yêu nước, cụ thể là chưa bao giờ đất nước ta có được vị thế, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như hiện nay. .

Tân Chủ tịch nước đã chứng tỏ sự hiểu biết sâu sắc về những yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Ta cùng máu thịt với Nhân dân - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước – Ảnh: GIA HÂN

Để đạt được mục tiêu này, tân Chủ tịch nước bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, vấn đề có tính nguyên tắc, hết sức quan trọng, nền tảng vững chắc của đất nước và chế độ ta ​​là kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng.

Bảo đảm lợi ích cao nhất của đất nước, dân tộc trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi.

Tân Hiệu trưởng chia sẻ hành trình từ khi còn là sinh viên, chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ khoa triết, trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, đến nay vinh dự được tuyên thệ trước Quốc hội, trước hội đồng. chứng kiến ​​nhiều người nghi ngờ, trái trật tự khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, dần dần nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của sự trung thành, kiên định với mục tiêu lý tưởng và con đường tiến lên của đất nước mình. Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Ta cùng máu thịt với Nhân dân - Ảnh 6.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đọc diễn văn nhậm chức – Ảnh: GIA HÂN

“Tôi may mắn được lớn lên trong Đảng, trong nhân dân, được hun đúc bởi bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu khổ, nỗ lực của đồng bào cả ba miền đất nước.

Tôi luôn ghi nhớ mình phải cố gắng, cố gắng làm nhiều việc có ích hơn nữa, tiếp tục duy trì những giá trị tốt đẹp”, tân Chủ tịch nước nói.

Đồng chí nêu rõ, trong chặng đường phụng sự Tổ quốc và nhân dân sắp tới, đồng chí sẽ luôn phát huy, rèn luyện và cố gắng hoàn thành tốt trọng trách của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp.

Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Luôn chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe ý kiến ​​của mọi người Việt Nam yêu nước vì dân, vì nước. Quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm điểm xuất phát và mục tiêu quan trọng của các quyết sách.

Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích của nhân dân, của đất nước và của cộng đồng. Quốc gia.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Ta cùng máu thịt với Nhân dân - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Nhà nước và MTTQ – Ảnh: GIA HÂN

Trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ được bình đẳng tiếp cận các cơ hội phát triển và đóng góp cho đất nước.

Kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, chiến đấu vì lòng dân, trong thế trận quốc phòng toàn dân của Tổ quốc. đất nước và thế trận an ninh nhân dân. mạnh.

Tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới trên tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Kết thúc bài phát biểu, tân Chủ tịch nước muốn mượn một câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà ông yêu thích từ thời phổ thông để nói thay nỗi lòng về cam kết của ông với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước trong hành động của mình. : “Tôi bằng xương bằng thịt với Dân tộc tôi/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi máu/ Tôi sống để chiến đấu/ Vì hàng triệu người thân yêu”.

Một lần nữa, ông chân thành cảm ơn các đồng chí, đồng bào và các chiến sĩ.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu để nói thay nỗi lòng: Ta cùng máu thịt với Nhân dân - Ảnh 8.

Nguồn: báo Tuổi Trẻ – tuoitre.vn

Tiếp tục cập nhật Tin tức mới nhất trên trang tin bangxephang.com.

bản tóm tắt

Hy vọng qua bài viết trên, bạn đọc đã biết được lời tuyên thệ của Chủ tịch Võ Văn Thưởng. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này bangxephang.com.


Website: thptlevantamsoctrang.edu.vn
Ctegories: Hỏi Đáp

Xem thêm:  Trương Gia Hân là ai? người đẹp 9x hongKong lộ clip

Leave a Comment