Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức học kì 2 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức học kì 2 có đáp án là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.!

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức (Học kì 2)

Tải về

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức học kì 2 có đáp án là tài liệu học tập bao gồm các dạng bài tập toán cơ bản, bài tập nâng cao, giúp các em học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức.

Phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 2 sách Kết nối tri thức có đầy đủ các Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức Học kì 2 từ tuần 19 đến tuần 35. Mời thầy cô và các em học sinh tải file về máy để xem đầy đủ.

Mục lục

Bài tập cuối tuần Toán 2 Kết nối tri thức Học kì 2 có đáp án

 • 1. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 Kết nối tri thức
 • 2. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức
 • 3. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 21 Kết nối tri thức
 • 4. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 Kết nối tri thức
 • 5. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 23 Kết nối tri thức
 • 6. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 24 Kết nối tri thức
 • 7. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 25 Kết nối tri thức
 • 8. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 26 Kết nối tri thức
 • 9. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Kết nối tri thức
 • 10. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 28 Kết nối tri thức
 • 11. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 29 Kết nối tri thức
 • 12. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30 Kết nối tri thức
 • 13. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 31 Kết nối tri thức
 • 14. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 32 Kết nối tri thức
 • 15. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 33 Kết nối tri thức
 • 16. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 34 Kết nối tri thức
 • 17. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 35 Kết nối tri thức

1. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 Kết nối tri thức

Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 Kết nối tri thức Học kì 2 có đáp án để xem đầy đủ nội dung

2. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức

Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 Kết nối tri thức Học kì 2 có đáp án để xem đầy đủ nội dung

3. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 21 Kết nối tri thức

Tải file Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 KNTT Học kì 2 có đáp án để xem bản đầy đủ

Xem thêm:  Đọc một bài văn về quê hương. Chia sẻ về bài văn đã đọc. Viết vào phiếu đọc sách

4. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 Kết nối tri thức

Do nội dung Phiếu bài tập quá dài, không thể show hết trong bài viết, mời thầy cô Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT  Học kì 2 có đáp án để xem đầy đủ nội dung

5. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 23 Kết nối tri thức

 • Tải file Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT Học kì 2 để xem đầy đủ nội dung

6. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 24 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung

7. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 25 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung

8. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 26 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung

9. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung

10. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 28 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung

11. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 29 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung

12. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung

13. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 31 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung

14. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 32 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung
Xem thêm:  Viết 1-2 câu về cây thì là trong câu chuyện Sự tích cây thì là

15. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 33 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung

16. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 34 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung

17. Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 35 Kết nối tri thức

 • Tải file Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT HK2 để xem đầy đủ nội dung

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

 • Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Kèm ma trận)
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đặt một câu về một bộ phận của con vật nuôi trong nhà
 • Viết 3 – 5 câu kể lại hoạt động của một con vật mà em quan sát được


Categories: Lớp 2
Website: Thptlevantamsoctrang.edu.vn

Leave a Comment