Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + FeSO4

Bạn đang xem bài viết Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + FeSO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3+ FeSO4

Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3+ FeSO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Al (Nhôm) phản ứng với Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) để tạo ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), FeSO4 (Sắt(II) sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Br2 + H2O + SO2 → H2SO4 + 2HBr

Điều kiện phản ứng Al (Nhôm) tác dụng Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Al (Nhôm) tác dụng Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Al (Nhôm) phản ứng với Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) và tạo ra chất Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) phản ứng với FeSO4 (Sắt(II) sunfat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) và tạo ra chất Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), FeSO4 (Sắt(II) sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3+ FeSO4 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng xám), FeSO4 (Sắt(II) sunfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng hơi xanh), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Al (Nhôm) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng xám), Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng xanh), biến mất.

Xem thêm:  2H2 + PbO2 → 2H2O + Pb

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3+ FeSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra FeSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
FeSO4 (Sắt(II) sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra FeSO4 (Sắt(II) sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe2(SO4)3 Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe2(SO4)3 Ra FeSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra
FeSO4 (Sắt(II) sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra FeSO4 (Sắt(II) sunfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3+ FeSO4

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Xem thêm:  (NH2)2CO + NaOH → Na2CO3 + NH3

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3+ FeSO4

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3+ FeSO4

Câu 1. Tính chất hóa học của kim loại Al

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch :

A. Fe2(SO4)3
B. CuSO4
C. HCl
D. MgCl2

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Bài tập vận dụng dãy hoạt động hóa học của kim loại

Kim loại không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 là :

A. Fe.
B. Cu
C. Ag
D. Al

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment