Al + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2 + Al(NO3)3


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Al + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2+ Al(NO3)3

Al + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2+ Al(NO3)3 là Phản ứng oxi-hoá khử, Al (Nhôm) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra
H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit), Al(NO3)3 (Nhôm nitrat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  C6H5CH2OH → Ph-COOH | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Điều kiện phản ứng Al (Nhôm) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Al (Nhôm) tác dụng HNO3 (axit nitric) xảy ra phản ứng?

cho Al tác dụng với dung dịch axit HNO3.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit), Al(NO3)3 (Nhôm nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Al + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2+ Al(NO3)3 là gì ?

Chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch, xuất hiện khí nitơ đioxit (NO2) màu nâu đỏ.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Al + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2+ Al(NO3)3

Axit nitric HNO3 oxi hoá được hầu hết các kim loại, kể cả kim loại có tính khử yếu như Al. Khi đó, kim loại bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao và tạo ra muối nitrat. Thông thường, nếu dùng dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, còn dung dịch loãng thì tạo thành NO.

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
NO2 (nitơ dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Al(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
Al(NO3)3 (Nhôm nitrat)

Xem thêm:  2P + 5S → P2S5

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Al(NO3)3 (Nhôm nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
NO2 (nitơ dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Al(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Al(NO3)3 (Nhôm nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Al(NO3)3 (Nhôm nitrat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Al + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2+ Al(NO3)3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Xem thêm:  NH4HCO3 → H2O + NH3 + CO2

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Al + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2+ Al(NO3)3

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Al + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2+ Al(NO3)3

Câu 1. Nguyên tố Al

Khi cho nhôm tác dụng với HNO3 thì tổng mol của khí NO2 tạo thành bằng bao nhiêu?

A. 2
B. 3
C. 6
D. 8

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Bài tập về tính chất hóa học của kim loại

Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Dung dịch nào sau đây khi lấy dư không thể hòa tan hết X?

A. HNO3 loãng
B. NaNO3 trong HCl
C. H2SO4 đặc nóng
D. H2SO4 loãng

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch HNO3

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Mg, Al, Fe và Cu trong dung dịch HNO3 (loãng dư) thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. Nung kết tủa Y đến khi phản ứng nhiệt phân kết thúc thu được tối đa bao nhiêu oxit

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment