AgNO3 + NaI → NaNO3 + AgI

Bạn đang xem bài viết AgNO3 + NaI → NaNO3 + AgI của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình AgNO3+ NaI → NaNO3+ AgI

AgNO3+ NaI → NaNO3+ AgI là Phản ứng trao đổi, AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với NaI (natri iodua) để tạo ra
NaNO3 (Natri Nitrat), AgI (Bạc iotua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Cl2 + 2HBr → Br2 + 2HCl

Điều kiện phản ứng AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng NaI (natri iodua) là gì ?

Không có

Làm thế nào để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng NaI (natri iodua) xảy ra phản ứng?

cho AgNO3 tác dụng với NaI

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng NaI (natri iodua) và tạo ra chất NaNO3 (Natri Nitrat), AgI (Bạc iotua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra AgNO3+ NaI → NaNO3+ AgI là gì ?

xuất hiện hiện tượng kết tủa vàng.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng AgNO3+ NaI → NaNO3+ AgI

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
AgNO3 (bạc nitrat) ra
NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra AgI

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
AgNO3 (bạc nitrat) ra
AgI (Bạc iotua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra AgI (Bạc iotua)

Phương Trình Điều Chế Từ NaI Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaI (natri iodua) ra
NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem thêm:  Br2 + H2O → HBrO + HBr

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaI (natri iodua) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaI Ra AgI

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaI (natri iodua) ra
AgI (Bạc iotua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaI (natri iodua) ra AgI (Bạc iotua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình AgNO3+ NaI → NaNO3+ AgI

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình AgNO3+ NaI → NaNO3+ AgI

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình AgNO3+ NaI → NaNO3+ AgI

Câu 1. Phản ứng tạo kết tủa

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3.
(2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2.
(3) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.
(4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.
(5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

Xem thêm:  4KMnO4 + 4KOH → 2H2O + O2 + 4K2MnO4

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Thí nghiệm thu được kết tủa

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3.
(2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2.
(3) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.
(4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.
(5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng

Cho các phương trình phản ứng sau:
AgNO3 + NaI —> ;
AgNO3 + H2S ——-> ;
NaOH + CO2 —-> ;
KOH + CuCl2 —-> ;
Ba(OH)2 + CuSO4 —–> ;
AgNO3 + CH3CHO + NH3 —–> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng tạo ra 3 sản phẩm trở lên?

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment