8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3

Bạn đang xem bài viết 8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2+ 2FeBr3

8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2+ 2FeBr3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, HBr (Hidro bromua) phản ứng với Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) để tạo ra
H2O (nước), FeBr2 (Sắt dibromua), FeBr3 (Sắt(III) tribromua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  8H2SO4 + 2KMnO4 + 10FeSO4 → 5Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Điều kiện phản ứng HBr (Hidro bromua) tác dụng Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để HBr (Hidro bromua) tác dụng Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) xảy ra phản ứng?

Fe3O4 tác dụng HBr

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HBr (Hidro bromua) tác dụng Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) và tạo ra chất H2O (nước), FeBr2 (Sắt dibromua), FeBr3 (Sắt(III) tribromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2+ 2FeBr3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), FeBr2 (Sắt dibromua) (trạng thái: rắn), FeBr3 (Sắt(III) tribromua) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
HBr (Hidro bromua) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: nâu đen), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2+ 2FeBr3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  8H2SO4 + 10KCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2MnSO4 + 6K2SO4

Phương Trình Điều Chế Từ HBr Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HBr (Hidro bromua) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HBr Ra FeBr2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HBr (Hidro bromua) ra
FeBr2 (Sắt dibromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra FeBr2 (Sắt dibromua)

Phương Trình Điều Chế Từ HBr Ra FeBr3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HBr (Hidro bromua) ra
FeBr3 (Sắt(III) tribromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra FeBr3 (Sắt(III) tribromua)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3O4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3O4 Ra FeBr2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra
FeBr2 (Sắt dibromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra FeBr2 (Sắt dibromua)

Xem thêm:  Cl2 + 2NaOH → H2O + NaCl + NaClO

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3O4 Ra FeBr3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra
FeBr3 (Sắt(III) tribromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra FeBr3 (Sắt(III) tribromua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2+ 2FeBr3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment