7 Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2023 mới nhất

Bạn đang xem bài viết 7 Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2023 mới nhất của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Phiếu nhận xét sinh viên thực tập

Mẫu phiếu nhận xét của đơn vị thực tập được cập nhật mới nhất hiện nay được Hoatieu.vn sưu tầm và chọn lọc. Phiếu nhận xét về sinh viên thực tập này này được dùng khi bạn sinh viên muốn xin nhận xét, đánh giá tại nơi thực tập của mình, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập tại đây.

1. Nhận xét của đơn vị thực tập là gì?

Nhận xét của đơn vị thực tập là văn bản thể hiện sự theo dõi, kiểm tra và đánh giá những kết quả sinh viên đã đạt được trong thời gian làm việc tại đơn vị thực tập. Sinh viên cần giấy xác nhận thực tập này để hoàn thiện hồ sơ xét duyệt báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Việc nhận xét sẽ được đơn vị thực tập đánh giá và xác nhận dựa trên kết quả làm việc sinh viên và cho điểm trên thang điểm 10. Nội dung chính trong nhận xét thực tập là đưa ra những nhận xét, đánh giá về kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc của sinh viên trong quá trình thực tập.

Nhận xét sau quá trình làm việc tại đơn vị thực tập chính là bằng chứng bắt buộc sinh viên phải nộp về trường. Căn cứ vào phần nhận xét này, giáo viên sẽ có thêm 1 tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng bài báo cáo thực tập của sinh viên.

Nếu bạn kết thúc thời gian thực tập mà không có giấy xác nhận của đơn vị thực tập thì cũng đồng nghĩa với việc kỳ thực tập của bạn chưa hoàn thành. Đồng thời, những lời nhận xét này cũng như 1 “chứng chỉ” về kinh nghiệm thực tế, giúp các nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn khi bạn ra trường.

2. Nội dung của phiếu nhận xét thực tập

Phiếu nhận xét thực tập thông thường sẽ đề cập đầy đủ những nhận xét đánh giá của đơn vị thực tập về quá trình làm việc, kỹ năng, cũng như các hoạt động, công tác của sinh viên.

Trong phiếu nhận xét thực tập, quan trọng nhất là nhận xét báo cáo thực tập mà sinh viên đã thực hiện của đơn vị mà sinh viên đó thực tập. Kiểm chứng những thông tin được thể hiện trong báo cáo thực tập là chính xác. Nhận xét thực tập thường được đặt ở đầu hoặc cuối báo cáo thực tập.

3. Phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên

Phiếu nhận xét đánh giá kết quả thực tập của sinh viên là một căn cứ đánh giá quá trình thực tập của sinh viên.

Tùy vào từng đơn vị, mẫu giấy đánh giá kết quả thực tập được dùng với các tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo về hình thức và nội dung, một nội dung không thể thiếu là nhận xét của đơn vị thực tập và nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn.

Kết quả thực tập của sinh viên cũng là một điều kiện tiên quyết trong chương tình học tập của sinh viên và một số trường dựa vào kết quả đánh giá thực tập để quy thành điểm số trong tổng điểm học tập của sinh viên.

4. Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập

Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập được lập ra với các nội dung sau:

 • Thông tin cơ bản của bạn.
 • Thông tin công ty bạn đã thực tập, địa chỉ, vị trí phòng bạn, công việc được giao, thời gian thực tập tại đơn vị.
 • Nội dung thực tập, vị trí thực tập.
 • Liệt kê danh sách các công việc hay các bài tập mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập.
 • Có nhận xét thực tập của người hướng dẫn về tinh thần làm việc, trình độ chuyên môn, đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao.
 • Thời gian thực tập, chữ ký xác nhận.
Xem thêm:  Báo cáo tình hình triển khai nội dung giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học

5. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

Trường:………..

Khoa:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập: …………………………………

Lớp:……………..Ngành:……………. Niên khóa:……………

Đơn vị thực tập:………………………………………

Phòng:…………………………………………………….

Ban:……………………………………………………

Thời gian thực tập:…………………………………..

Người hướng dẫn: …………….Chức vụ:…………………

Nhận xét:

……………………………………………………………………………

Đơn vị chúng tôi đánh giá cao những sản phẩm, công việc được thực hiện bởi sinh viên trong quá trình thực tập từ ngày……. đến ngày….. tại công ty……

Người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…. tháng…… năm…….

Xác nhận của đơn vị, cơ quan thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Phiếu nhận xét sinh viên thực tập mới nhất

Dưới đây là một mẫu Phiếu nhận xét sinh viên thực tập mới nhất hay đơn nhận xét thực tập 2023. Mẫu phiếu bao gồm các thông tin cá nhân của sinh viên thực tập và nhận xét của đơn vị thực tập. Trong mẫu này cũng đã có một số mẫu nhận xét sinh viên thực tập sẵn cho các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Trường…………….

Khoa…………..

ĐƠN NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:………..Ngày sinh:……….

Ngành:……………… Mã sinh viên:………………

Đơn vị thực tập:……………………………………

Thời gian thực tập:…………………………………

Người hướng dẫn:…………………………………

Chức vụ: ……………………………………………

Nội dung công việc được phân công:……………

Nhận xét của đơn vị thực tập:

 • Sinh viên có thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp trong thời gian thực tập, luôn đảm bảo, tuân thủ các quy định chung của công ty về giờ giấc cũng như tác phong làm việc.
 • Sinh viên tích cực học tập, ham học hỏi, năng động và chủ động khám phá, thực hành các kỹ năng nghề nghiệp. Hòa đồng với đồng nghiệp trong đơn vị, lễ phép và hòa nhã với mọi người.
 • Sinh viên đã hoàn thành tốt các công việc được giao đúng thời hạn, đúng dl, chất lượng và sáng tạo nhận được những sự công nhận từ người hướng dẫn và phía đơn vị thực tập.

Những nội dung sinh viên thể hiện trong báo cáo thực tập: “………….” hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao báo cáo này!

…….., Ngày …… tháng….. năm……
Người đánh giá  Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

7. Phiếu bảng nhận xét kết quả thực tập

Trong mẫu nhật xét của đơn vị thực tập này có chứa bảng nhận xét của đơn vị thực tập. Đây là căn cứ giúp cho đơn vị thực tập dễ dàng đánh giá và nhận xét đầy đủ các hoạt động thực tập tại đơn vị của sinh viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Trường…………….

Khoa…………..

GIẤY NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:………..Ngày sinh:……….

Ngành:……………… Mã sinh viên:………………

Đơn vị thực tập:……………………………………

Thời gian thực tập:…………………………………

Người hướng dẫn:…………………………………

Chức vụ: ……………………………………………

Nội dung công việc được phân công:……………

Đánh giá của đơn vị thực tập:

STT

Nội dung công việc

Đánh giá của
đơn vị thực tập

1

Chấp hành kỷ luật, nội quy chung trong công ty, đơn vị thực tập

2

Thái độ, ứng xử với đồng nghiệp trong môi trường làm việc

3

Tinh thần, thái độ học hỏi kiến thức, công việc trong quá trình thực tập

4

Mức độ hoàn thành công việc được giao

5

Khả năng làm việc chung, hợp tác với đồng nghiệp trong công việc

6

Kỹ năng nghiệp vụ của sinh viên

Nhận xét chung của đơn vị thực tập: ……………

Đánh giá báo cáo thực tập (theo thang điểm 10):……

…….., Ngày …… tháng….. năm……
Người đánh giá Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

8. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập chi tiết

Trường: …………………………..

Khoa: …………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:………..Ngày sinh:……….

Ngành:……………… Mã sinh viên:………………

Đơn vị thực tập:……………………………………

Thời gian thực tập:…………………………………

Người hướng dẫn:…………………………………

Chức vụ: ……………………………………………

Nội dung công việc được phân công:……………

Đánh giá của đơn vị thực tập:

Về ý thức kỷ luật:

 • Sinh viên đi làm đúng giờ, chăm chỉ, chấp hành tốt quy định nơi làm việc của công ty. Đảm bảo các yêu cầu về tác phong, trang phục tại nơi làm việc.
 • Luôn duy trì thái độ, tinh thần chuyên nghiệp, tập trung trong quá trình thực hiện công việc của mình.

Về tinh thần, thái độ học tập:

 • Sinh viên hăng hái, chăm chỉ, chịu khó tìm tòi và học tập những kiến thức mới, học hỏi các kinh nghiệm về nghề nghiệp từ phía đồng nghiệp.
 • Sinh viên chủ động tìm tòi các tài liệu liên quan phục vụ công việc, hoặc có liên quan đến đơn vị thực tập.

Về quan hệ, lối sống:

 • Sinh viên có thái độ tích cực, chan hòa với đồng nghiệp trong công ty. Tôn trọng, giúp đỡ và có thái độ học hỏi đối với các tiền bối đi trước.
 • Nếp sống chăm chỉ, nhiệt tình giúp đỡ nên được mọi người trong công ty quý mến.

Về kỹ năng nghề nghiệp:

 • Các kiến thức nền về chuyên ngành ổn định, chắc chắn nên sinh viên có thể dễ dàng tiếp xúc với các công việc trong công ty.
 • Kỹ năng làm việc nhóm ổn, hợp tác tốt với cộng sự hoàn thành tốt phần việc được giao

Các nhận xét khác: ……………………………

Đánh giá chung của đơn vị thực tập:…………

Đánh giá về báo cáo thực tập (theo thang điểm 10):……

…….., Ngày …… tháng….. năm……
Người đánh giá Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

9. Giấy xác nhận kết quả thực tập

Mẫu nhận xét sinh viên thực tập -

Trường: …………………………..

Khoa: …………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………………..

Lớp:…………….. Ngành:…………….. Niên khóa:…………………

Đơn vị thực tập: ………………………………………………………….

Người hướng dẫn thực tập: ………………………………………….

Thời gian thực tập: ………………………………………………………

Nội dung công việc được phân công: ……………………………..

Nhận xét:

– Trong thời gian thực tập tại … từ ngày… đến ngày…., sinh viên… đã có ý thức chấp hành tốt những quy định của công ty, chịu khó học hỏi và cầu tiến trong công việc. Bên cạnh việc có khả năng nắm bắt nhanh, áp dụng tốt kiến thức vào thực tiễn thì bạn còn hăng hái nghiên cứu, tìm hiểu những hoạt động, tài liệu của công ty để phục vụ cho việc hoàn thành luận văn của mình.

– Những nội dung trình bày trong bài báo cáo thực tập với đề tài… này là phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị. Chúng tôi đánh giá cao kết quả thực tập của em.

……, ngày… tháng… năm…

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

10. Mẫu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên:………………………………………….

Lớp:………………. Khóa………………. Khoa:…………………… trực thuộc Trường…………………

Trong thời gian từ ngày……… tháng…….năm………… đến ngày…….. tháng……. năm……….

Tại:…………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:

1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Về tinh thần thái độ học tập:

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

3. Về quan hệ, lối sống:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

4. Các nhận xét khác:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Đánh giá chung sau khi thực tập:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Ngày…….tháng………..năm………….
Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký và ghi rõ họ và tên)

11. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập ngành kế toán

Dưới đây là một mẫu phiếu nhận xét sinh viên thực tập ngành kế toán thực tế mà Hoatieu sưu tầm được, mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Người hướng dẫn thực tập:……………………………………

Đơn vị thực tập:…………………………………………………

Phòng ban:………………………………………………………

Họ tên sinh viên thực tập:………..……. MSSV:……………..

Lớp:…………Khoa:………….Niên khóa:………….. Trực thuộc

Trường:………………………………………

Thời gian thực tập: Từ ngày……… Đến ngày…………

Tại:……………………………………………………………………………….

Địa chỉ………………………………………………………………

Sau quá trình thực tập tại Công ty………… của sinh viên………. , chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:

1. Về hình thức tổ chức kỷ luật:

 • Luôn chấp hành đúng quy định, nội quy của công ty. Đi làm đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, tác phong chuyên nghiệp, luôn hòa đồng với mọi người.

2. Về chuyên môn:

 • Có tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu tổ chức, hoạt động của công ty phục vụ cho báo cáo thực tập của mình.
 • Tinh thần trách nhiệm cao. Luôn hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được phân công. Nắm vững kiến thức nền tảng chuyên môn tuy chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng em đã sớm bắt nhịp được với tiến độ công việc của phòng ban.
 • Qua 3 tháng thực tập tại công ty của em… chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về tinh thần làm việc và khả năng giải quyết vấn đề của em. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng Chuyên ngành Kế toán – Khoa Kinh Tế Trường… sẽ là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân lực về bộ môn Kế Toán.
…….., Ngày …… tháng….. năm……
Người đánh giá Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

12. Cách viết nhận xét thực tập

Với sinh viên năm cuối sau khi hoàn thành xong khóa đào tạo của mình tại trường, bạn có thể đăng ký thực tập tại các công ty, tổ chức, doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh liên quan đến chuyên ngành mình đang học, nếu không bạn cũng có thể đăng ký thực tập tại trường. Và sau khi kỳ thực tập kết thúc, sinh viên cần phải xin nhận xét thực tập của đơn vị thực tập và nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập

Để giấy nhận xét thực tập của đơn vị thực tập phát huy được đúng giá trị của nó, thì khi viết bạn cần phải đảm bảo việc trình bày các nội dung thông tin theo yêu cầu sau:

Trong giấy cần phải có rõ các thông tin của cá nhân của sinh viên như: tên tuổi, nguyên quán, lớp, khóa ngành đang theo học, trực thuộc trường. Và các thông tin về thời gian thực tập,

– Nội dung thực tập: Liệt kê danh sách các công việc đã được thực tập, cùng với tên người hướng dẫn, chức vụ. Đưa ra các đầu việc chính bạn đã thực hiện và hoàn thành trong quá trình thực tập.

– Nhận xét của đơn vị thực tập: Bạn sẽ cần ý kiến nhận xét của người hướng dẫn, đơn vị thực tập về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, các ý kiến nhận xét về việc thực hiện công việc được giao, có thể là thang điểm được chấm cho những công việc bạn đã thực hiện tại công ty.

Không thể thiếu trong bất kỳ mẫu giấy tờ nào đó là thời gian, chữ ký xác nhận, ở mẫu giấy xác nhận thực tập bạn cần xin chữ ký của người hướng dẫn, dấu xác nhận của công ty

Trên đây là các Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment