6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4

6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4 là Phản ứng trao đổi, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với P2O5 (diphotpho penta oxit) để tạo ra
H2O (nước), Na3PO4 (natri photphat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  3H2SO4 + 2Fe(NO3)3 → Fe2(SO4)3 + 6HNO3

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng P2O5 (diphotpho penta oxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng P2O5 (diphotpho penta oxit) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) phản ứng với P2O5 (diphotpho penta oxit) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với Na3PO4 (natri photphat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng P2O5 (diphotpho penta oxit) và tạo ra chất H2O (nước), Na3PO4 (natri photphat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4 là gì ?

Chất rắn màu trắng Diphotpho pentaoxit (P2O5) tan dần.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Xem thêm:  7H2SO4 + K2Cr2O7 + 6FeSO4 → 3Fe2(SO4)3 + 7H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
Na3PO4 (natri photphat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na3PO4 (natri photphat)

Phương Trình Điều Chế Từ P2O5 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
P2O5 (diphotpho penta oxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ P2O5 (diphotpho penta oxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ P2O5 Ra Na3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
P2O5 (diphotpho penta oxit) ra
Na3PO4 (natri photphat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ P2O5 (diphotpho penta oxit) ra Na3PO4 (natri photphat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4

Câu 2. Crom oxit

Oxit nào dưới đây không tan trong dung dịch NaOH loãng ?

A. P2O5
B. Al2O3.
C. Cr2O3
D. K2O

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Oxit acid tác dụng với NaOH loãng

Cho dãy các oxit: NO2, Cr2O3, SO2, CrO3, CO2, P2O5, Cl2O7, SiO2, CuO. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?

A. 8
B. 5
C. 7
D. 6

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment