6H2O + Zn3P2 → 2PH3 + 3Zn(OH)2

Bạn đang xem bài viết 6H2O + Zn3P2 → 2PH3 + 3Zn(OH)2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 6H2O + Zn3P2 → 2PH3+ 3Zn(OH)2

6H2O + Zn3P2 → 2PH3+ 3Zn(OH)2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2O (nước) phản ứng với Zn3P2 (kẽm photphua) để tạo ra
PH3 (photphin), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  H2O + Cl2O → 2HClO

Điều kiện phản ứng H2O (nước) tác dụng Zn3P2 (kẽm photphua) là gì ?

Không có

Làm thế nào để H2O (nước) tác dụng Zn3P2 (kẽm photphua) xảy ra phản ứng?

Zn3P2 tác dụng với H2O

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng Zn3P2 (kẽm photphua) và tạo ra chất PH3 (photphin), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 6H2O + Zn3P2 → 2PH3+ 3Zn(OH)2 là gì ?

có khí thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 6H2O + Zn3P2 → 2PH3+ 3Zn(OH)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra PH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
PH3 (photphin)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra PH3 (photphin)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Xem thêm:  4H2SO4 + K2Cr2O7 + 3CH3CHOHCH3 → 3CH3COCH3 + 7H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Zn3P2 Ra PH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Zn3P2 (kẽm photphua) ra
PH3 (photphin)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Zn3P2 (kẽm photphua) ra PH3 (photphin)

Phương Trình Điều Chế Từ Zn3P2 Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Zn3P2 (kẽm photphua) ra
Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Zn3P2 (kẽm photphua) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 6H2O + Zn3P2 → 2PH3+ 3Zn(OH)2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment