6Ag + 6HClO3 → AgCl + 3H2O + 5AgClO3

Bạn đang xem bài viết 6Ag + 6HClO3 → AgCl + 3H2O + 5AgClO3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 6Ag + 6HClO3 → AgCl + 3H2O + 5AgClO3

6Ag + 6HClO3 → AgCl + 3H2O + 5AgClO3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Ag (bạc) phản ứng với HClO3 (Axit cloric) để tạo ra
AgCl (bạc clorua), H2O (nước), AgClO3 (Bạc clorat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  2Ag + O3 → Ag2O + O2

Điều kiện phản ứng Ag (bạc) tác dụng HClO3 (Axit cloric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Ag (bạc) tác dụng HClO3 (Axit cloric) xảy ra phản ứng?

Ag tác dụng HClO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ag (bạc) tác dụng HClO3 (Axit cloric) và tạo ra chất AgCl (bạc clorua), H2O (nước), AgClO3 (Bạc clorat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 6Ag + 6HClO3 → AgCl + 3H2O + 5AgClO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
AgCl (bạc clorua) (trạng thái: kt) (màu sắc: trắng), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), AgClO3 (Bạc clorat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Ag (bạc) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), HClO3 (Axit cloric) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 6Ag + 6HClO3 → AgCl + 3H2O + 5AgClO3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  HClO → HCl + O2

Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra AgCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ag (bạc) ra
AgCl (bạc clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ag (bạc) ra AgCl (bạc clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ag (bạc) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ag (bạc) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag Ra AgClO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ag (bạc) ra
AgClO3 (Bạc clorat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ag (bạc) ra AgClO3 (Bạc clorat)

Phương Trình Điều Chế Từ HClO3 Ra AgCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HClO3 (Axit cloric) ra
AgCl (bạc clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HClO3 (Axit cloric) ra AgCl (bạc clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HClO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HClO3 (Axit cloric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HClO3 (Axit cloric) ra H2O (nước)

Xem thêm:  C2H2 + CH3COOH → CH3COOCH=CH2

Phương Trình Điều Chế Từ HClO3 Ra AgClO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HClO3 (Axit cloric) ra
AgClO3 (Bạc clorat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HClO3 (Axit cloric) ra AgClO3 (Bạc clorat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 6Ag + 6HClO3 → AgCl + 3H2O + 5AgClO3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment