5KClO3 + 6P → 5KCl + 3P2O5


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 5KClO3+ 6P → 5KCl + 3P2O5

5KClO3+ 6P → 5KCl + 3P2O5 là Phản ứng oxi-hoá khử, KClO3 (kali clorat) phản ứng với P (photpho) để tạo ra
KCl (kali clorua), P2O5 (diphotpho penta oxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem thêm:  Fe2(SO4)3 + 6KI → I2 + 3K2SO4 + 2FeI2

Điều kiện phản ứng KClO3 (kali clorat) tác dụng P (photpho) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm thế nào để KClO3 (kali clorat) tác dụng P (photpho) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để KClO3 (kali clorat) phản ứng với P (photpho) và tạo ra chất KCl (kali clorua) phản ứng với P2O5 (diphotpho penta oxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là KClO3 (kali clorat) tác dụng P (photpho) và tạo ra chất KCl (kali clorua), P2O5 (diphotpho penta oxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 5KClO3+ 6P → 5KCl + 3P2O5 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
KCl (kali clorua), P2O5 (diphotpho penta oxit), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
KClO3 (kali clorat), P (photpho), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 5KClO3+ 6P → 5KCl + 3P2O5

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  HCl + HCOONH4 → NH4Cl + HCOOH

Phương Trình Điều Chế Từ KClO3 Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KClO3 (kali clorat) ra
KCl (kali clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KClO3 (kali clorat) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ KClO3 Ra P2O5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KClO3 (kali clorat) ra
P2O5 (diphotpho penta oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KClO3 (kali clorat) ra P2O5 (diphotpho penta oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ P Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
P (photpho) ra
KCl (kali clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ P (photpho) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ P Ra P2O5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
P (photpho) ra
P2O5 (diphotpho penta oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ P (photpho) ra P2O5 (diphotpho penta oxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 5KClO3+ 6P → 5KCl + 3P2O5

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.

Xem thêm:  C6H5COOH → C6H5COCH2CH3 | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment