5HNO3 + P → H2O + 5NO2 + H3PO4

Bạn đang xem bài viết 5HNO3 + P → H2O + 5NO2 + H3PO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 5HNO3+ P → H2O + 5NO2+ H3PO4

5HNO3+ P → H2O + 5NO2+ H3PO4 là Phản ứng oxi-hoá khử, HNO3 (axit nitric) phản ứng với P (photpho) để tạo ra
H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit), H3PO4 (axit photphoric) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem thêm:  Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3

Điều kiện phản ứng HNO3 (axit nitric) tác dụng P (photpho) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm thế nào để HNO3 (axit nitric) tác dụng P (photpho) xảy ra phản ứng?

cho P tác dụng với dd axit HNO3 đậm đặc

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HNO3 (axit nitric) tác dụng P (photpho) và tạo ra chất H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit), H3PO4 (axit photphoric)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 5HNO3+ P → H2O + 5NO2+ H3PO4 là gì ?

Chất rắn màu trắng Photpho (P) tan dần và xuất hiện khí nâu đó Nito dioxit (NO2).

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 5HNO3+ P → H2O + 5NO2+ H3PO4

Khi đun nóng, HNO3 đặc có thể oxi hoá được các phi kim như C, S, P.
Axit photphoric H3PO4 được điều chế bằng cách dùng axit nitric đặc oxi hoá photpho.

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
NO2 (nitơ dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO2 (nitơ dioxit)

Xem thêm:  Fe2(SO4)3 + 6KI → I2 + 3K2SO4 + 2FeI2

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H3PO4 (axit photphoric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H3PO4 (axit photphoric)

Phương Trình Điều Chế Từ P Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
P (photpho) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ P (photpho) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ P Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
P (photpho) ra
NO2 (nitơ dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ P (photpho) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ P Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
P (photpho) ra
H3PO4 (axit photphoric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ P (photpho) ra H3PO4 (axit photphoric)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 5HNO3+ P → H2O + 5NO2+ H3PO4

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

Nội dung bài học Axit photphoric và muối photphat nghiên cứu về cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, tính tan), ứng dụng, cách điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tính chất của muối photphat (tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác), ứng dụng.

Leave a Comment