5H2SO4 + 8NaI → 4H2O + H2S + 4I2 + 4Na2SO4

Bạn đang xem bài viết 5H2SO4 + 8NaI → 4H2O + H2S + 4I2 + 4Na2SO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 5H2SO4+ 8NaI → 4H2O + H2S + 4I2+ 4Na2SO4

5H2SO4+ 8NaI → 4H2O + H2S + 4I2+ 4Na2SO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với NaI (natri iodua) để tạo ra
H2O (nước), H2S (hidro sulfua), I2 (Iot), Na2SO4 (natri sulfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Ca3(PO4)2 + H3PO4 → 3CaHPO4

Điều kiện phản ứng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng NaI (natri iodua) là gì ?

Không có

Làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng NaI (natri iodua) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với NaI (natri iodua) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với H2S (hidro sulfua) phản ứng với I2 (Iot) phản ứng với Na2SO4 (natri sulfat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng NaI (natri iodua) và tạo ra chất H2O (nước), H2S (hidro sulfua), I2 (Iot), Na2SO4 (natri sulfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 5H2SO4+ 8NaI → 4H2O + H2S + 4I2+ 4Na2SO4 là gì ?

Có khí thoát ra mùi sốc

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 5H2SO4+ 8NaI → 4H2O + H2S + 4I2+ 4Na2SO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  CH3COOH + KOH → H2O + CH3COOK

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2S (hidro sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2S (hidro sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra I2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
I2 (Iot)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra I2 (Iot)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
Na2SO4 (natri sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaI Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaI (natri iodua) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaI (natri iodua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaI Ra H2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaI (natri iodua) ra
H2S (hidro sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaI (natri iodua) ra H2S (hidro sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ NaI Ra I2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaI (natri iodua) ra
I2 (Iot)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaI (natri iodua) ra I2 (Iot)

Xem thêm:  C2H2 + HCl → C2H3Cl

Phương Trình Điều Chế Từ NaI Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaI (natri iodua) ra
Na2SO4 (natri sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaI (natri iodua) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 5H2SO4+ 8NaI → 4H2O + H2S + 4I2+ 4Na2SO4

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 5H2SO4+ 8NaI → 4H2O + H2S + 4I2+ 4Na2SO4

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 5H2SO4+ 8NaI → 4H2O + H2S + 4I2+ 4Na2SO4

Câu 1. Câu hỏi lý thuyết về nhóm halogen

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cho tinh thể NaI vào dd H2SO4 đặc, nóng thu được HI.

B. Sục khí Cl2 vào dd NaOH loãng, nóng thu được nước Giaven.
C. Công thức oxit cao nhất của flo là F2O7.
D. Nước đá có cấu trúc mạng tinh thể phân tử.

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment