4NaOH + 3CO2 → H2O + Na2CO3 + 2NaHCO3


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 4NaOH + 3CO2 → H2O + Na2CO3+ 2NaHCO3

4NaOH + 3CO2 → H2O + Na2CO3+ 2NaHCO3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) để tạo ra
H2O (nước), Na2CO3 (natri cacbonat), NaHCO3 (natri hidrocacbonat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Na2O + SO2 → Na2SO3

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) xảy ra phản ứng?

cho dung dịch NaOH tác dụng với CO2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) và tạo ra chất H2O (nước), Na2CO3 (natri cacbonat), NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4NaOH + 3CO2 → H2O + Na2CO3+ 2NaHCO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Na2CO3 (natri cacbonat) (trạng thái: dd) (màu sắc: trắng), NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (trạng thái: dd), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dd), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4NaOH + 3CO2 → H2O + Na2CO3+ 2NaHCO3

Là kết hợp của 2 phương trình CO2 + 2NaOH => NaCO3 + H2O và CO2 + NaOH => NaHCO3

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na2CO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
Na2CO3 (natri cacbonat)

Xem thêm:  2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2CO3 (natri cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra NaHCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CO2 (Cacbon dioxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra Na2CO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CO2 (Cacbon dioxit) ra
Na2CO3 (natri cacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra Na2CO3 (natri cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra NaHCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CO2 (Cacbon dioxit) ra
NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 4NaOH + 3CO2 → H2O + Na2CO3+ 2NaHCO3

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 4NaOH + 3CO2 → H2O + Na2CO3+ 2NaHCO3

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 4NaOH + 3CO2 → H2O + Na2CO3+ 2NaHCO3

Câu 1. Phenol và hợp chất của phenol

Chỉ ra số câu đúng trong các câu sau:
(1). Phenol, axit axetic, CO2 đều phản ứng được với NaOH.
(2). Phenol, ancol etylic không phản ứng với NaHCO3
(3). CO2, và axit axetic phản ứng được với natriphenolat và dd natri etylat
(4). Phenol, ancol etylic, và CO2 không phản ứng với dd natri axetat
(5). HCl phản ứng với dd natri axetat, natri p-crezolat

Xem thêm:  Na2SO3 + MgSO4 → Na2SO4 + MgSO3

A. 3
B. 2
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Oxit acid tác dụng với NaOH loãng

Cho dãy các oxit: NO2, Cr2O3, SO2, CrO3, CO2, P2O5, Cl2O7, SiO2, CuO. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?

A. 8
B. 5
C. 7
D. 6

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng

Cho các phương trình phản ứng sau:
AgNO3 + NaI —> ;
AgNO3 + H2S ——-> ;
NaOH + CO2 —-> ;
KOH + CuCl2 —-> ;
Ba(OH)2 + CuSO4 —–> ;
AgNO3 + CH3CHO + NH3 —–> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng tạo ra 3 sản phẩm trở lên?

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment