4HNO3 + 3FeSO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + NO + Fe(NO3)3

Bạn đang xem bài viết 4HNO3 + 3FeSO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + NO + Fe(NO3)3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 4HNO3+ 3FeSO4 → Fe2(SO4)3+ 2H2O + NO + Fe(NO3)3

4HNO3+ 3FeSO4 → Fe2(SO4)3+ 2H2O + NO + Fe(NO3)3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, HNO3 (axit nitric) phản ứng với FeSO4 (Sắt(II) sunfat) để tạo ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), NO (nitơ oxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Cl2 + 9H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2HCl

Điều kiện phản ứng HNO3 (axit nitric) tác dụng FeSO4 (Sắt(II) sunfat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để HNO3 (axit nitric) tác dụng FeSO4 (Sắt(II) sunfat) xảy ra phản ứng?

FeSO4 tác dụng HNO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HNO3 (axit nitric) tác dụng FeSO4 (Sắt(II) sunfat) và tạo ra chất Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), NO (nitơ oxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4HNO3+ 3FeSO4 → Fe2(SO4)3+ 2H2O + NO + Fe(NO3)3 là gì ?

có khí thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4HNO3+ 3FeSO4 → Fe2(SO4)3+ 2H2O + NO + Fe(NO3)3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem thêm:  6HCl + KClO3 → 3Cl2 + 3H2O + KCl

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
NO (nitơ oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ FeSO4 Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeSO4 (Sắt(II) sunfat) ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeSO4 (Sắt(II) sunfat) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ FeSO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeSO4 (Sắt(II) sunfat) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  4HCl + PbO2 → Cl2 + 2H2O + PbCl2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeSO4 (Sắt(II) sunfat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ FeSO4 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeSO4 (Sắt(II) sunfat) ra
NO (nitơ oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeSO4 (Sắt(II) sunfat) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ FeSO4 Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeSO4 (Sắt(II) sunfat) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeSO4 (Sắt(II) sunfat) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 4HNO3+ 3FeSO4 → Fe2(SO4)3+ 2H2O + NO + Fe(NO3)3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment