4Al + 3C → Al4C3


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 4Al + 3C → Al4C3

4Al + 3C → Al4C3 là Phản ứng oxi-hoá khử, Al (Nhôm) phản ứng với C (cacbon) để tạo ra
Al4C3 (Nhôm Cacbua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 1500 – 1700°C

Điều kiện phản ứng Al (Nhôm) tác dụng C (cacbon) là gì ?

Nhiệt độ: 1500 – 1700°C

Xem thêm:  NaOH + C2H5COOCH − CH = CH2 → C2H5COONa + CH2=CHCH2OH

Làm thế nào để Al (Nhôm) tác dụng C (cacbon) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Al (Nhôm) phản ứng với C (cacbon) và tạo ra chất Al4C3 (Nhôm Cacbua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng C (cacbon) và tạo ra chất Al4C3 (Nhôm Cacbua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4Al + 3C → Al4C3 là gì ?

Al4C3 kết tủa màu vàng

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4Al + 3C → Al4C3

Ở nhiệt độ cao, C tác dụng được với một số kim loại tạo thành cacbua kim loại.

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Al4C3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
Al4C3 (Nhôm Cacbua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Al4C3 (Nhôm Cacbua)

Phương Trình Điều Chế Từ C Ra Al4C3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C (cacbon) ra
Al4C3 (Nhôm Cacbua)

Xem thêm:  H2O + Na2SiO3 + CO2 → Na2CO3 + H2SiO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C (cacbon) ra Al4C3 (Nhôm Cacbua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 4Al + 3C → Al4C3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Xem thêm:  2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2

Leave a Comment