3NaOH + H3PO4 → 3H2O + Na3PO4

Bạn đang xem bài viết 3NaOH + H3PO4 → 3H2O + Na3PO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 3NaOH + H3PO4 → 3H2O + Na3PO4

3NaOH + H3PO4 → 3H2O + Na3PO4 là Phản ứng trao đổi, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với H3PO4 (axit photphoric) để tạo ra
H2O (nước), Na3PO4 (natri photphat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng H3PO4 (axit photphoric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng H3PO4 (axit photphoric) xảy ra phản ứng?

cho dd NaOH tác dụng với dd axit H3PO4

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng H3PO4 (axit photphoric) và tạo ra chất H2O (nước), Na3PO4 (natri photphat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3NaOH + H3PO4 → 3H2O + Na3PO4 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Na3PO4 (natri photphat) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dd), H3PO4 (axit photphoric) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3NaOH + H3PO4 → 3H2O + Na3PO4

Khi tác dụng với dung dịch kiềm, tuỳ theo lượng chất tác dụng mà axit photphoric tạo ra muối axit, hoặc muối trung hoà, hoặc hỗn hợp các muối đó.

Xem thêm:  NaOH + C4H9Cl → NaCl + CH3CH2CH2CH2OH

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
Na3PO4 (natri photphat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na3PO4 (natri photphat)

Phương Trình Điều Chế Từ H3PO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H3PO4 (axit photphoric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H3PO4 (axit photphoric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H3PO4 Ra Na3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H3PO4 (axit photphoric) ra
Na3PO4 (natri photphat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H3PO4 (axit photphoric) ra Na3PO4 (natri photphat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 3NaOH + H3PO4 → 3H2O + Na3PO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  CH2=CH2 + HBr → CH3CH2Br

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

Nội dung bài học Axit photphoric và muối photphat nghiên cứu về cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, tính tan), ứng dụng, cách điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tính chất của muối photphat (tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác), ứng dụng.

Leave a Comment