3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3 + 15H2O + 27NO2 + Fe(NO3)3

Bạn đang xem bài viết 3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3 + 15H2O + 27NO2 + Fe(NO3)3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3+ 15H2O + 27NO2+ Fe(NO3)3

3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3+ 15H2O + 27NO2+ Fe(NO3)3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, FeS (sắt (II) sulfua) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2O + 2NaCl

Điều kiện phản ứng FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng HNO3 (axit nitric) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để FeS (sắt (II) sulfua) phản ứng với HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với NO2 (nitơ dioxit) phản ứng với Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3+ 15H2O + 27NO2+ Fe(NO3)3 là gì ?

Có khí màu nâu thoát ra, FeS tan dần trong dung dịch

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3+ 15H2O + 27NO2+ Fe(NO3)3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  Mg + ZnCl2 → Zn + MgCl2

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
NO2 (nitơ dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem thêm:  2HCl + K2O → H2O + 2KCl

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
NO2 (nitơ dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3+ 15H2O + 27NO2+ Fe(NO3)3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment