3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2

Bạn đang xem bài viết 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Xem thêm:  2Ag + S → Ag2S

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2

3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, FeO (sắt (II) oxit ) phản ứng với NH3 (amoniac) để tạo ra
Fe (sắt), H2O (nước), N2 (nitơ) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng FeO (sắt (II) oxit ) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?

Không có

Làm thế nào để FeO (sắt (II) oxit ) tác dụng NH3 (amoniac) xảy ra phản ứng?

FeO tác dụng NH3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là FeO (sắt (II) oxit ) tác dụng NH3 (amoniac) và tạo ra chất Fe (sắt), H2O (nước), N2 (nitơ)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2 là gì ?

có khí thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ FeO Ra Fe

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeO (sắt (II) oxit ) ra
Fe (sắt)

Xem thêm:  Br2 + 2NaI → I2 + 2NaBr

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra Fe (sắt)

Phương Trình Điều Chế Từ FeO Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeO (sắt (II) oxit ) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ FeO Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeO (sắt (II) oxit ) ra
N2 (nitơ)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra N2 (nitơ)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra Fe

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH3 (amoniac) ra
Fe (sắt)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra Fe (sắt)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH3 (amoniac) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH3 (amoniac) ra
N2 (nitơ)

Xem thêm:  Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra N2 (nitơ)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2

Câu 1. Phản ứng với NH3

Cho khí NH3 dư qua hỗn hợp gồm: FeO, CuO, MgO, Al2O3, PbO nung nóng. Số phản ứng xảy ra là:

A. 5
B. 3
C. 2
D. 4

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment