3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 3Fe + 4H2O → 4H2+ Fe3O4

3Fe + 4H2O → 4H2+ Fe3O4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Fe (sắt) phản ứng với H2O (nước) để tạo ra
H2 (hidro), Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem thêm:  4C + K2CO3 + N2 → 3CO + 2KCN

Điều kiện phản ứng Fe (sắt) tác dụng H2O (nước) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm thế nào để Fe (sắt) tác dụng H2O (nước) xảy ra phản ứng?

cho Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Fe (sắt) tác dụng H2O (nước) và tạo ra chất H2 (hidro), Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Fe + 4H2O → 4H2+ Fe3O4 là gì ?

giải phóng khí hidro

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Fe + 4H2O → 4H2+ Fe3O4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe (sắt) ra
H2 (hidro)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe (sắt) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra Fe3O4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe (sắt) ra
Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)

Xem thêm:  3H2O + 3KOH + P4 → PH3 + 3KH2PO2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe (sắt) ra Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
H2 (hidro)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Fe3O4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 3Fe + 4H2O → 4H2+ Fe3O4

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment