3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaNO3

Bạn đang xem bài viết 3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaNO3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 3Ca(NO3)2+ 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2+ 6NaNO3

3Ca(NO3)2+ 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2+ 6NaNO3 là Phản ứng trao đổi, Ca(NO3)2 (canxi nitrat) phản ứng với Na3PO4 (natri photphat) để tạo ra
Ca3(PO4)2 (canxi photphat), NaNO3 (Natri Nitrat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Na2SO3 + MgSO4 → Na2SO4 + MgSO3

Điều kiện phản ứng Ca(NO3)2 (canxi nitrat) tác dụng Na3PO4 (natri photphat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Ca(NO3)2 (canxi nitrat) tác dụng Na3PO4 (natri photphat) xảy ra phản ứng?

3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaNO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ca(NO3)2 (canxi nitrat) tác dụng Na3PO4 (natri photphat) và tạo ra chất Ca3(PO4)2 (canxi photphat), NaNO3 (Natri Nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Ca(NO3)2+ 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2+ 6NaNO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
Ca3(PO4)2 (canxi photphat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), NaNO3 (Natri Nitrat) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Ca(NO3)2 (canxi nitrat) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Na3PO4 (natri photphat) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Ca(NO3)2+ 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2+ 6NaNO3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(NO3)2 Ra Ca3(PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca(NO3)2 (canxi nitrat) ra
Ca3(PO4)2 (canxi photphat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca(NO3)2 (canxi nitrat) ra Ca3(PO4)2 (canxi photphat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(NO3)2 Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca(NO3)2 (canxi nitrat) ra
NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca(NO3)2 (canxi nitrat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na3PO4 Ra Ca3(PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na3PO4 (natri photphat) ra
Ca3(PO4)2 (canxi photphat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na3PO4 (natri photphat) ra Ca3(PO4)2 (canxi photphat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na3PO4 Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na3PO4 (natri photphat) ra
NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na3PO4 (natri photphat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 3Ca(NO3)2+ 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2+ 6NaNO3

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  2CH3COOH + Mg(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Mg

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment