3Br2 + 10NaOH + 2Cr(OH)3 → 8H2O + 2Na2CrO4 + 6NaBr

Bạn đang xem bài viết 3Br2 + 10NaOH + 2Cr(OH)3 → 8H2O + 2Na2CrO4 + 6NaBr của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 3Br2+ 10NaOH + 2Cr(OH)3 → 8H2O + 2Na2CrO4+ 6NaBr

3Br2+ 10NaOH + 2Cr(OH)3 → 8H2O + 2Na2CrO4+ 6NaBr là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Br2 (brom) phản ứng với NaOH (natri hidroxit) phản ứng với Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) để tạo ra
H2O (nước), Na2CrO4 (Natri cromat), NaBr (Natri bromua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  H2 + RCHO → RCH2OH

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng NaOH (natri hidroxit) tác dụng Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Br2 (brom) tác dụng NaOH (natri hidroxit) tác dụng Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Br2 (brom) phản ứng với NaOH (natri hidroxit) phản ứng với Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với Na2CrO4 (Natri cromat) phản ứng với NaBr (Natri bromua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng NaOH (natri hidroxit) tác dụng Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước), Na2CrO4 (Natri cromat), NaBr (Natri bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Br2+ 10NaOH + 2Cr(OH)3 → 8H2O + 2Na2CrO4+ 6NaBr là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Na2CrO4 (Natri cromat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng), NaBr (Natri bromua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng đậm), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Br2 (brom) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: trắng), biến mất.

Xem thêm:  C6H6 + CH2=CHCH3 → C6H5CH(CH3)2

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Br2+ 10NaOH + 2Cr(OH)3 → 8H2O + 2Na2CrO4+ 6NaBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra Na2CrO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
Na2CrO4 (Natri cromat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra Na2CrO4 (Natri cromat)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra NaBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
NaBr (Natri bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra NaBr (Natri bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na2CrO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
Na2CrO4 (Natri cromat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2CrO4 (Natri cromat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra NaBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
NaBr (Natri bromua)

Xem thêm:  NaOH + C2H5COOCH=CH2 → CH3CHO + C2H5COONa

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra NaBr (Natri bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ Cr(OH)3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cr(OH)3 Ra Na2CrO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) ra
Na2CrO4 (Natri cromat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) ra Na2CrO4 (Natri cromat)

Phương Trình Điều Chế Từ Cr(OH)3 Ra NaBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) ra
NaBr (Natri bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) ra NaBr (Natri bromua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 3Br2+ 10NaOH + 2Cr(OH)3 → 8H2O + 2Na2CrO4+ 6NaBr

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment