2P + 5S → P2S5

Bạn đang xem bài viết 2P + 5S → P2S5 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2P + 5S → P2S5

2P + 5S → P2S5 là Phản ứng hoá hợpPhản ứng oxi-hoá khử, P (photpho) phản ứng với S (sulfua) để tạo ra
P2S5 (Photpho pentasunfua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư S

Xem thêm:  NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa

Điều kiện phản ứng P (photpho) tác dụng S (sulfua) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư S

Làm thế nào để P (photpho) tác dụng S (sulfua) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để P (photpho) phản ứng với S (sulfua) và tạo ra chất P2S5 (Photpho pentasunfua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là P (photpho) tác dụng S (sulfua) và tạo ra chất P2S5 (Photpho pentasunfua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2P + 5S → P2S5 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
P2S5 (Photpho pentasunfua) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
P (photpho) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng hoặc đỏ), S (sulfua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng chanh), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2P + 5S → P2S5

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  K2CO3 + 2NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + K2SO4 + CO2

Phương Trình Điều Chế Từ P Ra P2S5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
P (photpho) ra
P2S5 (Photpho pentasunfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ P (photpho) ra P2S5 (Photpho pentasunfua)

Phương Trình Điều Chế Từ S Ra P2S5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
S (sulfua) ra
P2S5 (Photpho pentasunfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ S (sulfua) ra P2S5 (Photpho pentasunfua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2P + 5S → P2S5

Phản ứng hoá hợp là gì ?

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử.
Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng hoá hợp

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  C6H5CH2OH → Ph-COOH | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment