2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2

Bạn đang xem bài viết 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4+ Zn(OH)2

2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4+ Zn(OH)2 là Phản ứng trao đổi, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với ZnSO4 (kẽm sulfat) để tạo ra
Na2SO4 (natri sulfat), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Ca(OH)2 + 2KHCO3 → CaCO3 + 2H2O + K2CO3

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) xảy ra phản ứng?

Cho NaOH tác dụng với ZnSO4

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) và tạo ra chất Na2SO4 (natri sulfat), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4+ Zn(OH)2 là gì ?

có hiện tượng keo trắng.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4+ Zn(OH)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
Na2SO4 (natri sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Xem thêm:  Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
ZnSO4 (kẽm sulfat) ra
Na2SO4 (natri sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
ZnSO4 (kẽm sulfat) ra
Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4+ Zn(OH)2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Xem thêm:  C2H4 + H2O → C2H5OH

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4+ Zn(OH)2

Chuỗi phản ứng vô cơ

1) Đầu tiên cho FeS2 cháy trong Otạo thành Fe2O3 và có khí thoát ra SO2

2) Sau đó, cho SO2 cháy trong O2 kết quả thu được khí SO3

3) Kế tiếp, cho SO3 phản ứng với  H2O thu được H2SO4

4) Tiếp theo, cho H2SO4 phản ứng với Zn  tạo thành ZnSO4 và có khí bay ra.

5) Sau đó, cho ZnSO4 tác dụng với NaOH tạo thành Zn(OH)2 và Na2SO4

6) Nhiệt phân Zn(OH)2 sản phẩm thu được  ZnO và  H2O

7) Cuối cùng, cho ZnO tác dụng H2 tạo thành Zn vào nước.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment