2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3

2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3 là Phản ứng trao đổi, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với SO2 (lưu hùynh dioxit) để tạo ra
H2O (nước), Na2SO3 (natri sulfit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) là gì ?

Không có

Xem thêm:  2Mn + O2 → 2MnO

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) xảy ra phản ứng?

cho dd NaOH tác dụng với SO2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) và tạo ra chất H2O (nước), Na2SO3 (natri sulfit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Na2SO3 (natri sulfit) (trạng thái: dd) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dd), SO2 (lưu hùynh dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3

Dung dịch bazơ (kiềm) tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na2SO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
Na2SO3 (natri sulfit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2SO3 (natri sulfit)

Phương Trình Điều Chế Từ SO2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
SO2 (lưu hùynh dioxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ SO2 (lưu hùynh dioxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ SO2 Ra Na2SO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
SO2 (lưu hùynh dioxit) ra
Na2SO3 (natri sulfit)

Xem thêm:  Ca(HCO3)2 → CaO + H2O + 2CO2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ SO2 (lưu hùynh dioxit) ra Na2SO3 (natri sulfit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:
MnO2 + HCl (đặc) (t0) → Khí X + … (1);
Na2SO3 + H2SO4 (đặc) (t0)→ Khí Y + … (2);
NH4Cl + NaOH (t0) → Khí Z + … (3);
NaCl (r) + H2SO4 (đặc) (t0) → Khí G + … (4);
Cu + HNO3 (đặc) (t0) → Khí E + … (5);
FeS + HCl (t0) → Khí F + … (6);
Những khí tác dụng được với NaOH (trong dung dịch) ở điều kiện thường là:

A. X, Y, Z, G.
B. X, Y, G.
C. X, Y, G, E, F.
D. X, Y, Z, G, E, F.

Xem đáp án câu 1

Câu 3. Oxit acid tác dụng với NaOH loãng

Cho dãy các oxit: NO2, Cr2O3, SO2, CrO3, CO2, P2O5, Cl2O7, SiO2, CuO. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?

A. 8
B. 5
C. 7
D. 6

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Câu hỏi vận dụng tính chất của SO2 để giải quyết tình huống thực tế

Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta thường nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch.

A. Muối ăn
B. giấm ăn
C. kiềm
D. ancol

Xem đáp án câu 4

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Đốt sắt sulfua trong không khí sinh ra khí và tạo thành muối Fe2O3.

Sau đó, cho SO2 tác dụng NaOH tạo ra Na2SO3.

Kế tiếp, cho Na2SO3 tác dụng với H2SO4 thu được Na2SO4 và giải phóng khí SO2.

Tiếp theo, cho Na2SO4 tác dụng BaCl2 thu được BaSO4 kết tủa trắng.

Cuối cùng, điện phân nóng chảy NaCl thu được natri và clo.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment