2Mg + Si → Mg2Si


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2Mg + Si → Mg2Si

2Mg + Si → Mg2Si là Phản ứng hoá hợpPhản ứng oxi-hoá khử, Mg (magie) phản ứng với Si (silic) để tạo ra
Mg2Si (Magie silicua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Điều kiện phản ứng Mg (magie) tác dụng Si (silic) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem thêm:  C6H6 + 2HCl → 2H2 + C6H4Cl2

Làm thế nào để Mg (magie) tác dụng Si (silic) xảy ra phản ứng?

cho Mg tác dụng với Si ở nhiệt độ cao

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Mg (magie) tác dụng Si (silic) và tạo ra chất Mg2Si (Magie silicua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Mg + Si → Mg2Si là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
Mg2Si (Magie silicua) (màu sắc: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Mg (magie) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng bạc), Si (silic) (trạng thái: rắn) (màu sắc: xám hoặc nâu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Mg + Si → Mg2Si

Ở nhiệt độ cao, silic tác dụng với các kim loại như canxi, magie, sắt, tạo thành silixua kim loại

Phương Trình Điều Chế Từ Mg Ra Mg2Si

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Mg (magie) ra
Mg2Si (Magie silicua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Mg (magie) ra Mg2Si (Magie silicua)

Phương Trình Điều Chế Từ Si Ra Mg2Si

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Si (silic) ra
Mg2Si (Magie silicua)

Xem thêm:  CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Si (silic) ra Mg2Si (Magie silicua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2Mg + Si → Mg2Si

Phản ứng hoá hợp là gì ?

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử.
Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng hoá hợp

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

Nội dung bài học Silic và hợp chất của silic chủ yếu tìm hiểu Vị trí của silic trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cấu hình electron nguyên tử; Tính chất vật lí (dạng thù hình, cấu trúc tinh thể, màu sắc, chất bán dẫn), trạng thái tự nhiên, ứng dụng (trong kĩ thuật điện), điều chế silic (Mg + SiO2); Tính chất hoá học: Là phi kim hoạt động hoá học yếu,  ở nhiệt độ cao tác dụng với nhiều chất (oxi, cacbon, dung dịch NaOH, magie).

Leave a Comment