2KOH + Mn2O7 → H2O + 2KMnO4


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2KOH + Mn2O7 → H2O + 2KMnO4

2KOH + Mn2O7 → H2O + 2KMnO4 là Phản ứng trao đổi, KOH (kali hidroxit) phản ứng với Mn2O7 (Mangan(VII) oxit) để tạo ra
H2O (nước), KMnO4 (kali pemanganat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  2NaCl → Cl2 + 2Na

Điều kiện phản ứng KOH (kali hidroxit) tác dụng Mn2O7 (Mangan(VII) oxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để KOH (kali hidroxit) tác dụng Mn2O7 (Mangan(VII) oxit) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để KOH (kali hidroxit) phản ứng với Mn2O7 (Mangan(VII) oxit) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với KMnO4 (kali pemanganat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là KOH (kali hidroxit) tác dụng Mn2O7 (Mangan(VII) oxit) và tạo ra chất H2O (nước), KMnO4 (kali pemanganat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2KOH + Mn2O7 → H2O + 2KMnO4 là gì ?

Dung dịch chuyển dần sang màu tím của Kali pemanganat (KMnO4).

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2KOH + Mn2O7 → H2O + 2KMnO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KOH (kali hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  4C + K2CO3 + N2 → 3CO + 2KCN

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra KMnO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KOH (kali hidroxit) ra
KMnO4 (kali pemanganat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KMnO4 (kali pemanganat)

Phương Trình Điều Chế Từ Mn2O7 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Mn2O7 (Mangan(VII) oxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Mn2O7 (Mangan(VII) oxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Mn2O7 Ra KMnO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Mn2O7 (Mangan(VII) oxit) ra
KMnO4 (kali pemanganat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Mn2O7 (Mangan(VII) oxit) ra KMnO4 (kali pemanganat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2KOH + Mn2O7 → H2O + 2KMnO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  C6H5Cl + 2NaOH → C6H5ONa + H2O + NaCl

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment