2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2

Bạn đang xem bài viết 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 10H2O + 9SO2

2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 10H2O + 9SO2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, FeS (sắt (II) sulfua) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  2H2SO4 + 2NaI + 2NaNO2 → 2H2O + I2 + 2Na2SO4 + 2NO

Điều kiện phản ứng FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) xảy ra phản ứng?

cho FeS tác dụng với H2SO4.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 10H2O + 9SO2 là gì ?

Có khí mùi hắc thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 10H2O + 9SO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  H2O + Cl2O → 2HClO

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 10H2O + 9SO2

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 10H2O + 9SO2

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 10H2O + 9SO2

Câu 2. Chất tác dụng với H2SO4 đặc, nóng

Cho các chất: H2S, S, SO2, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2.
Có bao nhiêu chất trong số các chất trên tác dụng được với H2SO4 đặc nóng?

A. 6
B. 8
C. 5
D. 7

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Chất tác dụng với dd NaOH loãng

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào
sau đây?

A. BaCl2, Na2CO3, FeS
B. FeCl3, MgO, Cu
C. CuO, NaCl, CuS
D. Al2O3, Ba(OH)2, Ag

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment