2CH3COOH + Cu(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu

Bạn đang xem bài viết 2CH3COOH + Cu(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2CH3COOH + Cu(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu

2CH3COOH + Cu(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CH3COOH (acid acetic) phản ứng với Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) để tạo ra
H2O (nước), (CH3COO)2Cu (Đồng(II) axetat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Điều kiện phản ứng CH3COOH (acid acetic) tác dụng Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để CH3COOH (acid acetic) tác dụng Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) xảy ra phản ứng?

cho CH3COOH tác dụng với dung dịch Cu(OH)2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CH3COOH (acid acetic) tác dụng Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước), (CH3COO)2Cu (Đồng(II) axetat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2CH3COOH + Cu(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu là gì ?

có hiện tượng kết tủa xanh lam.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2CH3COOH + Cu(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3COOH (acid acetic) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra (CH3COO)2Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3COOH (acid acetic) ra
(CH3COO)2Cu (Đồng(II) axetat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra (CH3COO)2Cu (Đồng(II) axetat)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  Na2S + CuSO4 → CuS + Na2SO4

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra (CH3COO)2Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra
(CH3COO)2Cu (Đồng(II) axetat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra (CH3COO)2Cu (Đồng(II) axetat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2CH3COOH + Cu(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 2CH3COOH + Cu(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 2CH3COOH + Cu(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu

Câu 1. Phản ứng của Cu(OH)2

Dãy nào dưới đây gồm các chất có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tan trong trong nước

A. etilen glycol, axit axetic và GlyAlaGly
B. ancol etylic, fructozơ và GlyAlaLysVal
C. glixerol, glucozơ và GlyAla
D. ancol etylic, axit fomic và LysVal

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Chất tác dụng Cu(OH)2

Cho dãy các chất sau: axit axetic, anđehit fomic, ancol benzylic, etyl axetat, axit benzoic, glucozơ, etylamin; alanin. Ở điều kiện thường, số chất trong dãy có thể tác dụng với Cu(OH)2 là.

A. 5
B. 7
C. 4
D. 6

Xem đáp án câu 2

Câu 4. Chất tác dụng với acid acetic

Cho dãy gồm các chất: Na, O2, Cu(OH)2, Cu, C2H5OH, C6H5NH2. Số
chất tác dụng được với axit axetic (trong điều kiện thích hợp) là:

A. 6
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Phát biểu

Cho các phát biểu sau:
(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.
(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.
(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.
(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.
(f) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.
Số phát biểu đúng là:

A. 2
B. 5
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Câu hỏi lý thuyết tổng hợp liên quan tới phản ứng với Cu(OH)2

Chất không có khả năng hòa tan được Cu(OH)2

A. axit axetic.
B. Ala-Ala-Gly.
C. glucozơ.
D. Phenol.

Xem đáp án câu 6

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment