2Br2 + C2H2 → C2H2Br4


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2Br2+ C2H2 → C2H2Br4

2Br2+ C2H2 → C2H2Br4 là Phản ứng cộng, Br2 (brom) phản ứng với C2H2 (Axetilen) để tạo ra
C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  HCl + NaHCO3 → H2O + NaCl + CO2

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng C2H2 (Axetilen) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Br2 (brom) tác dụng C2H2 (Axetilen) xảy ra phản ứng?

Dẫn axetilen qua dung dịch brom màu da cam

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C2H2 (Axetilen) và tạo ra chất C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Br2+ C2H2 → C2H2Br4 là gì ?

dung dịch brom bị mất màu

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Br2+ C2H2 → C2H2Br4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra C2H2Br4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H2 Ra C2H2Br4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H2 (Axetilen) ra
C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan)

Xem thêm:  (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2Br2+ C2H2 → C2H2Br4

Phản ứng cộng là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phản ứng cộng

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Nội dung bài giảng Thực hành Tính chất của Hiđrocacbon rèn luyện khả năng thao tác, lắp ráp, tiến hành các thí nghiệm Điều chế Etilen, Tính chất của Axetilen (tác dụng với Brom, tác dụng vớiOxi), tính chất vật lí của benzen.

Leave a Comment