2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

Bạn đang xem bài viết 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2Al(OH)3+ 3ZnSO4 → Al2(SO4)3+ 3Zn(OH)2

2Al(OH)3+ 3ZnSO4 → Al2(SO4)3+ 3Zn(OH)2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) phản ứng với ZnSO4 (kẽm sulfat) để tạo ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  3CuO + 2H3PO4 → Cu3(PO4)2

Điều kiện phản ứng Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) xảy ra phản ứng?

Cho Al(OH)3 tác dụng với ZnSO4.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) và tạo ra chất Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al(OH)3+ 3ZnSO4 → Al2(SO4)3+ 3Zn(OH)2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) (trạng thái: bột) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) (trạng thái: bột) (màu sắc: trắng), ZnSO4 (kẽm sulfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al(OH)3+ 3ZnSO4 → Al2(SO4)3+ 3Zn(OH)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  CuO + H2SO4 → H2O + CuSO4

Phương Trình Điều Chế Từ Al(OH)3 Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Al(OH)3 Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra
Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
ZnSO4 (kẽm sulfat) ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
ZnSO4 (kẽm sulfat) ra
Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2Al(OH)3+ 3ZnSO4 → Al2(SO4)3+ 3Zn(OH)2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Xem thêm:  3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaNO3

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2Al(OH)3+ 3ZnSO4 → Al2(SO4)3+ 3Zn(OH)2

Chuỗi phản ứng vô cơ

1) Đầu tiên, đốt cháy Al  trong O2 thu được Al2O3

2) Sau đó, Al2O3 phản ứng với NaOH thu được NaAlO2

3) Tiếp theo NaAlO2 phản ứng với H2O thu được NaOH và kết tủa keo trắng Al(OH)3

4) Kế tiếp, cho Al(OH)3 tác dụng với ZnSO4 tạo thành muối Al2(SO4)3 và Zn(OH)2

5) Sau đó lại cho Al2(SO4)3 phản ứng với muối BaCl2 kết quả thu được AlCl3 và BaSO4

6) Cuối cùng, cho AlCl3 tác dụng với AgNO3 thu được Al(NO3)3 và AgCl kết tủa trắng.

Phương trình liên quan

6 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment