2Al(OH)3 + 3K2SO4 → Al2(SO4)3 + 6KOH

Bạn đang xem bài viết 2Al(OH)3 + 3K2SO4 → Al2(SO4)3 + 6KOH của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2Al(OH)3+ 3K2SO4 → Al2(SO4)3+ 6KOH

2Al(OH)3+ 3K2SO4 → Al2(SO4)3+ 6KOH là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) phản ứng với K2SO4 (Kali sunfat) để tạo ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), KOH (kali hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  4HCl + PbO2 → Cl2 + 2H2O + PbCl2

Điều kiện phản ứng Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) tác dụng K2SO4 (Kali sunfat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) tác dụng K2SO4 (Kali sunfat) xảy ra phản ứng?

K2SO4 tác dụng Al(OH)3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) tác dụng K2SO4 (Kali sunfat) và tạo ra chất Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), KOH (kali hidroxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al(OH)3+ 3K2SO4 → Al2(SO4)3+ 6KOH là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) (trạng thái: rắn), KOH (kali hidroxit) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), K2SO4 (Kali sunfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al(OH)3+ 3K2SO4 → Al2(SO4)3+ 6KOH

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  HCl, fexoy=h2o, fecl2y → x-16245Tất cả phương trình điều chế từ HCl, fexoy=h2o, fecl2y ra x-16245

Phương Trình Điều Chế Từ Al(OH)3 Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Al(OH)3 Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra
KOH (kali hidroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra KOH (kali hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ K2SO4 Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
K2SO4 (Kali sunfat) ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ K2SO4 (Kali sunfat) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ K2SO4 Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
K2SO4 (Kali sunfat) ra
KOH (kali hidroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ K2SO4 (Kali sunfat) ra KOH (kali hidroxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2Al(OH)3+ 3K2SO4 → Al2(SO4)3+ 6KOH

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Xem thêm:  2NaHCO3 + MgCl2 → H2O + MgCO3 + 2NaCl + CO2

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment