2Al + 6H2O + 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2Al + 6H2O + 2NaOH → 3H2+ 2Na[AlOH]4

2Al + 6H2O + 2NaOH → 3H2+ 2Na[AlOH]4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Al (Nhôm) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với NaOH (natri hidroxit) để tạo ra
H2 (hidro), Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  H2O + CrO3 → H2CrO4

Điều kiện phản ứng Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng NaOH (natri hidroxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng NaOH (natri hidroxit) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Al (Nhôm) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với NaOH (natri hidroxit) và tạo ra chất H2 (hidro) phản ứng với Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng NaOH (natri hidroxit) và tạo ra chất H2 (hidro), Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al + 6H2O + 2NaOH → 3H2+ 2Na[AlOH]4 là gì ?

có khí hidro bay lên

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al + 6H2O + 2NaOH → 3H2+ 2Na[AlOH]4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  3HCl + Cr(OH)3 → 3H2O + CrCl3

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
H2 (hidro)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Na[AlOH]4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
H2 (hidro)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Na[AlOH]4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
H2 (hidro)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2 (hidro)

Xem thêm:  3O2 + P4 → P4O6

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na[AlOH]4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2Al + 6H2O + 2NaOH → 3H2+ 2Na[AlOH]4

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment