2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3+ 3Cu

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3+ 3Cu là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Al (Nhôm) phản ứng với CuSO4 (Đồng(II) sunfat) để tạo ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), Cu (đồng) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

Điều kiện phản ứng Al (Nhôm) tác dụng CuSO4 (Đồng(II) sunfat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Al (Nhôm) tác dụng CuSO4 (Đồng(II) sunfat) xảy ra phản ứng?

cho Al tác dụng với dd muối đồng.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng CuSO4 (Đồng(II) sunfat) và tạo ra chất Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), Cu (đồng)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3+ 3Cu là gì ?

Cu kết tủa màu nâu đỏ

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3+ 3Cu

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
Cu (đồng)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Cu (đồng)

Xem thêm:  Cu(OH)2 → CuO + H2O

Phương Trình Điều Chế Từ CuSO4 Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CuSO4 (Đồng(II) sunfat) ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CuSO4 (Đồng(II) sunfat) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ CuSO4 Ra Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CuSO4 (Đồng(II) sunfat) ra
Cu (đồng)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CuSO4 (Đồng(II) sunfat) ra Cu (đồng)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3+ 3Cu

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3+ 3Cu

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3+ 3Cu

Câu 1. Tính chất hóa học của kim loại Al

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch :

A. Fe2(SO4)3
B. CuSO4
C. HCl
D. MgCl2

Xem đáp án câu 1

Câu 3. Muối sunfat

Cho dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4.
Sau đó tiến hành thí nghiệm Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 3 muối tan.
Dung dịch N chứa 3 muối gì?

A. Al2(SO4)3 và FeSO4 còn dư, Fe2(SO4)3
B. Al2(SO4)3, CuSO4 dư và FeSO4 chưa phản ứng.
C. Al2(SO4)3 và FeSO4 chưa phản ứng.
D. Al2(SO4)3, FeSO4 dư và FeSO4 chưa phản ứng.

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Kim loai

Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4.
Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 1 muối tan.
Muối tan đó là

A. Fe2(SO4)3
B. FeSO4
C. CuSO4
D. Al2(SO4)3

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng giữa kim loại và ion Cu2+

Kim loại nào sau đây không khử được ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 thành Cu?

A. Al.
B. Mg.
C. Fe.
D. K.

Xem đáp án câu 5

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment