2AgNO3 + 2KOH → Ag2O + H2O + 2KNO3

Bạn đang xem bài viết 2AgNO3 + 2KOH → Ag2O + H2O + 2KNO3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2AgNO3+ 2KOH → Ag2O + H2O + 2KNO3

2AgNO3+ 2KOH → Ag2O + H2O + 2KNO3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với KOH (kali hidroxit) để tạo ra
Ag2O (bạc oxit), H2O (nước), KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  AgNO3 + NaI → NaNO3 + AgI

Điều kiện phản ứng AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng KOH (kali hidroxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng KOH (kali hidroxit) xảy ra phản ứng?

AgNO3 tác dụng KOH

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng KOH (kali hidroxit) và tạo ra chất Ag2O (bạc oxit), H2O (nước), KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AgNO3+ 2KOH → Ag2O + H2O + 2KNO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
Ag2O (bạc oxit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: đen), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
AgNO3 (bạc nitrat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), KOH (kali hidroxit) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2AgNO3+ 2KOH → Ag2O + H2O + 2KNO3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  CaOCl2 + 2HCl → Cl2 + H2O + CaCl2

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra Ag2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
AgNO3 (bạc nitrat) ra
Ag2O (bạc oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Ag2O (bạc oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
AgNO3 (bạc nitrat) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra KNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
AgNO3 (bạc nitrat) ra
KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra Ag2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KOH (kali hidroxit) ra
Ag2O (bạc oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra Ag2O (bạc oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KOH (kali hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  Cl2 + 2HBr → Br2 + 2HCl

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra KNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KOH (kali hidroxit) ra
KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2AgNO3+ 2KOH → Ag2O + H2O + 2KNO3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment