128HNO3 + 7Fe3C → 64H2O + 13NO + 52NO2 + 21Fe(NO3)3 + 7CO2


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 128HNO3+ 7Fe3C → 64H2O + 13NO + 52NO2+ 21Fe(NO3)3+ 7CO2

128HNO3+ 7Fe3C → 64H2O + 13NO + 52NO2+ 21Fe(NO3)3+ 7CO2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, HNO3 (axit nitric) phản ứng với Fe3C (Cacbua Sắt) để tạo ra
H2O (nước), NO (nitơ oxit), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  CaO + SiO2 → CaSiO3

Điều kiện phản ứng HNO3 (axit nitric) tác dụng Fe3C (Cacbua Sắt) là gì ?

Không có

Làm thế nào để HNO3 (axit nitric) tác dụng Fe3C (Cacbua Sắt) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để HNO3 (axit nitric) phản ứng với Fe3C (Cacbua Sắt) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với NO (nitơ oxit) phản ứng với NO2 (nitơ dioxit) phản ứng với Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HNO3 (axit nitric) tác dụng Fe3C (Cacbua Sắt) và tạo ra chất H2O (nước), NO (nitơ oxit), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 128HNO3+ 7Fe3C → 64H2O + 13NO + 52NO2+ 21Fe(NO3)3+ 7CO2 là gì ?

Xuất hiện khí màu đỏ nâu và các khí không màu thoát ra

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 128HNO3+ 7Fe3C → 64H2O + 13NO + 52NO2+ 21Fe(NO3)3+ 7CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  2NaOH + SiO2 → H2O + Na2SiO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
NO (nitơ oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
NO2 (nitơ dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3C Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe3C (Cacbua Sắt) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe3C (Cacbua Sắt) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3C Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe3C (Cacbua Sắt) ra
NO (nitơ oxit)

Xem thêm:  2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe3C (Cacbua Sắt) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3C Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe3C (Cacbua Sắt) ra
NO2 (nitơ dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe3C (Cacbua Sắt) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3C Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe3C (Cacbua Sắt) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe3C (Cacbua Sắt) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3C Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe3C (Cacbua Sắt) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe3C (Cacbua Sắt) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 128HNO3+ 7Fe3C → 64H2O + 13NO + 52NO2+ 21Fe(NO3)3+ 7CO2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment