11/2O2 + C4H8O → 4H2O + 4CO2

Bạn đang xem bài viết 11/2O2 + C4H8O → 4H2O + 4CO2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 11/2O2+ C4H8O → 4H2O + 4CO2

11/2O2+ C4H8O → 4H2O + 4CO2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, O2 (oxi) phản ứng với C4H8O (metyl propionate) để tạo ra
H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Br2 + CH2=CH-COOH → CH2(Br)-CH(Br)-COOH

Điều kiện phản ứng O2 (oxi) tác dụng C4H8O (metyl propionate) là gì ?

Không có

Làm thế nào để O2 (oxi) tác dụng C4H8O (metyl propionate) xảy ra phản ứng?

Đốt metyl propionate trong không khí.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là O2 (oxi) tác dụng C4H8O (metyl propionate) và tạo ra chất H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 11/2O2+ C4H8O → 4H2O + 4CO2 là gì ?

có khí thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 11/2O2+ C4H8O → 4H2O + 4CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
O2 (oxi) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
O2 (oxi) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ C4H8O Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C4H8O (metyl propionate) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C4H8O (metyl propionate) ra H2O (nước)

Xem thêm:  2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2

Phương Trình Điều Chế Từ C4H8O Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C4H8O (metyl propionate) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C4H8O (metyl propionate) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 11/2O2+ C4H8O → 4H2O + 4CO2

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 11/2O2+ C4H8O → 4H2O + 4CO2

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 11/2O2+ C4H8O → 4H2O + 4CO2

Câu 1. phương trình phản ứng

Cho các phương trình hóa học sau:
Ag + O2 —> ;
Fe2O3 + HNO3 —-> ;
Al + CuO —-> ;
Fe2O3 + H2SO4 —> ;
NH4NO3 + Ba(OH)2 —-> ;
Fe + HCl + Fe3O4 —> ;
C2H5OH + H2N-CH2-COOH —-> ;
O2 + C4H8O —-> ;
Mg + BaSO4 —-> ;

Trong các phương trình hóa học trên, có bao nhiêu phương trình giải phóng ra kim loại?

A. 6
B. 4
C. 5
D. 2

Xem đáp án câu 1

Câu 2. phản ứng tạo đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
Fe + HCl + Fe3O4 –> ;
NaOH + HF –> ;
O2 + CH2=CH2 –> ;
H2 + S –> ;
C2H5OH + H2N-CH2-COOH –> ;
O2 + C4H8O –> ;
Cl2 + H2O –> ;
CaCO3 + HCl –> ;
Al(OH)3 + H2SO4 —> ;
C6H5CH(CH3)2 –t0–> ;
Mg + BaSO4 –> ;
FeO + O2 –> ;
Al + H2O + KOH –> ;
Fe2O3 + HNO3 —> ;
(CH3COO)2Ca –t0–> ;
NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH –> ;
Cl2 + NH3 –> ;
HCl + (CH3NH3)2CO3 –> ;
Cu + H2SO4 + NH4NO3 —> ;
NaOH + NH4HSO3 —> ;
H2O + KAlO2 + CO2 –> ;
Cl2 + F2 –> ;
K2CO3 –t0–> ;
Cl2 + H2S –> ;
NaOH + FeSO4 —> ;
Ag + Br2 –> ;
H2SO4 + Fe3O4 —> ;
C4H8 + H2O –> ;
H2 + CH2=CH-COOH –> ;
Br2 + C6H5NH2 —> ;

Xem thêm:  3NaOH + H3PO4 → 3H2O + Na3PO4

A. 24
B. 16
C. 8
D. 4

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Xác định chất

Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là:

A. isopropyl axetat
B. etyl axetat
C. metyl propionate
D. etyl propionat

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment