10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2

Bạn đang xem bài viết 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Xem thêm:  HNO3 + NaOH → H2O + NaNO3

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3+ 3K2O + 3N2

10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3+ 3K2O + 3N2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Fe (sắt) phản ứng với KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) để tạo ra
Fe2O3 (sắt (III) oxit), K2O (kali oxit), N2 (nitơ) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng Fe (sắt) tác dụng KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Fe (sắt) tác dụng KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) xảy ra phản ứng?

Fe tác dụng KNO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Fe (sắt) tác dụng KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) và tạo ra chất Fe2O3 (sắt (III) oxit), K2O (kali oxit), N2 (nitơ)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3+ 3K2O + 3N2 là gì ?

có khí thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3+ 3K2O + 3N2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  2H2O + 2NH3 + Zn(NO3)2 → 2NH4NO3 + Zn(OH)2

Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra Fe2O3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe (sắt) ra
Fe2O3 (sắt (III) oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe (sắt) ra Fe2O3 (sắt (III) oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra K2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe (sắt) ra
K2O (kali oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe (sắt) ra K2O (kali oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe (sắt) ra
N2 (nitơ)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe (sắt) ra N2 (nitơ)

Phương Trình Điều Chế Từ KNO3 Ra Fe2O3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) ra
Fe2O3 (sắt (III) oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) ra Fe2O3 (sắt (III) oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ KNO3 Ra K2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) ra
K2O (kali oxit)

Xem thêm:  8H2SO4 + 2KMnO4 + 10FeSO4 → 5Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) ra K2O (kali oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ KNO3 Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) ra
N2 (nitơ)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) ra N2 (nitơ)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3+ 3K2O + 3N2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment