→ | , Phản ứng cộng

Bạn đang xem bài viết → | , Phản ứng cộng của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình →

→ là Phản ứng cộng, để tạo ra
dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 150°C Áp suất: 10 Xúc tác: Ni

Điều kiện phản ứng là gì ?

Nhiệt độ: 150°C Áp suất: 10 Xúc tác: Ni

Làm thế nào để xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để và tạo ra chất .

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Xem thêm:  BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là và tạo ra chất

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra → là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng →

Phản ứng cộng H2 vào vòng thơm benzen (SGK Hóa 11)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình →

Phản ứng cộng là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phản ứng cộng

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment